Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Do zadań Sekcji Nadzoru Inwestorskiego należy:

  1. dokonywanie wymaganych okresowych przeglądów, kontroli stanu     technicznego budynków i obiektów, tworzenie wymaganych raportów oraz zgłaszanie przeprowadzonych przeglądów do Organów zewnętrznych;
  2. w zakresie planowania inwestycji i remontów:  współpraca z Użytkownikami, w zakresie technicznym, związana z propozycjami inwestycji i remontów;  sporządzanie propozycji planu remontów; opiniowanie techniczne propozycji planu inwestycji;
  3. w zakresie przygotowania inwestycji i remontów: przygotowywanie dokumentów technicznych dotyczących inwestycji i remontów, sprawdzanie dokumentów technicznych składanych przez Wykonawców, udział w pracach Komisji Przetargowych;
  4. w zakresie prowadzenia, rozliczania i nadzoru nad inwestycjami i remontami: udział jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel inwestora, dokonywanie odbiorów technicznych, kontrola i odbiór dokumentacji technicznych
  5. współpraca, w ramach nadzoru, przy usuwaniu awarii związanych z budynkami i obiektami;
  6. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pracy Sekcji i współpraca w sporządzaniu sprawozdawczości w zakresie pracy Działu.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?